Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes

Contact

Le Rêve Provençal, Quartier Les Trailles, 422 chemin de la Riaille, 26110 Mirabel-aux-Baronnies wordt verhuurd door SARL Le Rêve Provençal. SARL Le Rêve Provençal is eigendom van Margriet Ravensbergen en Erwin Derksen.

Verblijf

Aankomst tussen 16:00 en 18:00 uur.
Vertrek tussen 8:00 en 10:00 uur.
De huurder verbindt zich ertoe de gîte te verlaten op de vastgestelde datum en uur van vertrek. De huurder kan in geen enkel geval aanspraak maken op verlenging tenzij in overleg met de eigenaar.

Het respecteren van de aankomst- en vertrektijden wordt zeer gewaardeerd. Mocht u niet kunnen aankomen tussen de aangegeven tijden, dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Er kunnen maximaal 4 personen in de gîte verblijven. Wanneer er meer personen aanwezig zijn, kan het recht van toegang tot de gîte geweigerd worden.

In verband met het afdragen van toeristenbelasting dient het aantal personen met hun leeftijden doorgegeven te worden.

Huurprijs

Inbegrepen in de huurprijs: linnengoed (beddengoed, badhanddoeken, badlakens en thee/keukendoeken), wifi, eindschoonmaak en toeristenbelasting.

Reserveren

Om de reservering definitief te maken, dient binnen 10 dagen na het moment van reserveren, 20% van de huurprijs aanbetaald te worden. Met het verrichten van de aanbetaling komt de overeenkomst tot stand, waarmee u tevens verklaart de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en goedgekeurd.

Indien de verhuurder de aanbetaling niet ontvangt binnen de afgesproken tijd, kan deze binnen de 2 dagen volgend op de gevraagde datum voor de aanbetaling, afzien van de verhuring.

Betaling van het restbedrag

Uiterlijk 2 weken voor de aankomstdatum dient het restbedrag plus € 100 borg betaald te zijn. De borgsom wordt bij geen onregelmatigheden uiterlijk 1 week na vertrek terugbetaald. De verhuurder heeft hiervoor de bankgegevens nodig van de huurder nodig. Een inventarisatielijst wordt hiertoe verstrekt.

Bij een reservering minder dan 2 weken voor aankomstdatum zal het totaalbedrag inclusief € 100 borg direct bij reservering overgemaakt moeten worden om de reservering definitief te maken.

Bankgegevens van de verhuurder:
IBAN: FR76 1680 6046 0066 0359 0203 219
BIC: AGRIFRPP868
Ten name van SARL Le Rêve Provençal.

Annuleren

Elke annulering dient schriftelijk of per mail te worden doorgegeven aan Le Rêve Provençal. Er kan tot 28 dagen voor de aankomstdatum kosteloos geannuleerd worden. De aanbetaling wordt dan terugbetaald.

Bij een annulering tussen 28 en 14 dagen voor de aankomstdatum blijft de gast de aanbetaling verschuldigd.

Bij een annulering tussen 14 dagen en 1 dag voor aankomstdatum, is de totale huurprijs verschuldigd. Wanneer in dit geval de gîte toch nog opnieuw verhuurd kan worden, kan er een bedrag terugbetaald worden aan de huurder die annuleerde.

Annuleren wegens corona

Alleen wanneer er in het thuisland van de huurder binnen de 2 weken voor aankomst een negatief reisadvies geldt voor de regio Drôme in Frankrijk, kan de reservering kosteloos geannuleerd worden.

Voor alle andere gevallen van annuleren gelden onze standaard voorwaarden. Vergeet dus niet uw eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

No-show

Indien de huurder niet aankomt binnen de 24 uur volgend op de dag van aankomst en zonder ons hierover te informeren, blijft de aanbetaling eigendom van de verhuurder en heeft de verhuurder het recht het saldo op te eisen. De verhuurder kan direct over de gîte beschikken.

Vroegtijdig vertrek van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de huurprijs, zelfs niet gedeeltelijk.

Beschikbaarheid

Mocht de gîte door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan verbindt de verhuurder zich er toe de volledig betaalde som onmiddellijk terug te betalen aan de huurder. Er kan verder geen enkele vorm van schadevergoeding gevraagd worden door de huurder.

Vertrek

De gîte dient opgeruimd en bezemschoon achtergelaten te worden. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

De afwas moet gedaan zijn. De magnetron, koelkast en vuilnisemmers dienen bij vertrek leeg en schoon te zijn. Afval dient weggebracht te zijn. Er zijn in Mirabel-aux-Baronnies verschillende inzamelpunten hiervoor. Wanneer dit niet gerespecteerd wordt, zal er, zonder enige vorm van discussie, € 50 van de borgsom worden ingehouden.

Aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend gaat de huurder voorzichtig om met de gîte, de inboedel, het buitengedeelte en de uitrusting die tot zijn beschikking wordt gesteld. Hij vergoedt de eigenaar voor alle kosten ten gevolge van zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe eventuele beschadigingen te melden. Met het huren van de gîte verbindt de huurder zich ertoe het te verlaten in de staat waarin hij het ontving (zie inventaris).

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de huurders.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor onvoorziene gevallen, gevallen van overmacht of hinder die het verblijf verstoren of hinderen.

Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de huurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen.

De verhuurder leeft de wettelijk voorgeschreven veiligheidsprotocollen na ter voorkoming van besmetting van covid-19. De verhuurder is niet aansprakelijk voor ziekte of overlijden ten gevolge van een besmetting zoals het covid-19 virus.

Inventaris

Bij aankomst zal de huurder de aanwezige inventarislijst checken. Bij missende en of kapotte zaken zal hij direct de verhuurder of de beheerder informeren.

Zwembad

Kinderen tot 12 jaar dienen in Frankrijk bij een zwembad altijd onder toezicht te zijn van een verantwoordelijke volwassen persoon.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen.

Verzekering

De huurder verklaart zich aansprakelijk voor eventuele schade aan het huis, tuin, zwembad of de inboedel, wat ten gevolge van of door toedoen van de huurder is ontstaan tijdens de huurperiode. De huurder dient zelf na te gaan of zijn persoonlijke verzekeringen dit dekken.

Diversen

De huurder verbindt zich ertoe:

  • De bewoners en de omgeving in het algemeen te respecteren: fauna, flora, diverse uitrusting, enz.
  • De gîte te huren voor eigen gebruik en niet voor onderverhuur.
  • De eigenaar of beheerder onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele defecten.
  • De eigenaar, beheerder en/of klusjesmannen toegang te verschaffen tijdens het verblijf voor eventuele dringende reparaties.
  • Zich aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst te houden.
  • Het is verboden te roken in de gîte.
  • Huisdieren zijn niet toegelaten.

Beëindiging huurovereenkomst

In geval van schending door de huurder van een van de verplichtingen, wordt de huurovereenkomst automatisch beëindigd. Deze beëindiging wordt onmiddellijk van kracht en de huurder dient de gîte onmiddellijk te verlaten. In dit geval blijft de huurder het totale huurbedrag verschuldigd en kan de huurder geen enkele vorm van schadevergoeding vragen.

Klachten

Klachten dienen tijdens het verblijf schriftelijk te worden meegedeeld aan de verhuurder. Dit om de verhuurder de mogelijkheid te geven iets aan de klacht te doen.Na het verstrijken van deze termijn kunnen geen klachten meer in aanmerking worden genomen.

Enkel de rechtbanken van Nyons zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de naleving, de niet-naleving of de toepassing van dit contract.